Główny Inny HSQC i HMBC

HSQC i HMBC

Eksperyment HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence) służy do określenia korelacji pojedynczych wiązań proton-węgiel, w których protony leżą wzdłuż obserwowanej osi F2 (X), a węgle wzdłuż osi F1 (Y).


Edytowane widmo HSQC sacharozy przy 500 MHz pokazano poniżej. Wersja edytowana pokazuje piki CH2 na niebiesko, a piki CH (i CH3, chociaż nie ma ich w sacharozie) na czerwono w przeciwnej fazie. Edytowany HSQC dostarcza tych samych informacji co eksperyment DEPT135, ale HSQC jest znacznie bardziej czuły.

Eksperyment HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Correlation) daje korelacje między węglem i protonami, które są oddzielone dwoma, trzema, a czasami w układach sprzężonych czterema wiązaniami. Bezpośrednie korelacje jednego wiązania są tłumione. Daje to informacje o łączności podobnej do COSY proton-proton. Intensywność pików poprzecznych zależy od stałej sprzężenia, która dla sprzężeń trójwiązkowych jest zgodna z zależnością Karplusa. Dla kątów dwuściennych bliskich 90 stopni sprzężenie jest bliskie zeru. Zatem brak piku krzyżowego nie potwierdza, że ​​pary węgiel-proton są oddalone od siebie o wiele wiązań.

Ze względu na szeroki zakres (0-14 Hz) możliwych sprzężeń węgiel-proton często przeprowadza się dwa eksperymenty. Jeden zoptymalizowany dla sprzęgieł 5 Hz, a drugi zoptymalizowany dla 10 Hz. Daje to optymalny stosunek sygnału do szumu. Alternatywnie można zastosować wartość obejmującą 7-8 Hz. Istnieją również wersje „akordeonowe”, które próbują wypróbować pełną gamę sprzęgieł.


Poniżej przedstawiono widmo sacharozy przy 500 MHz. Pik zaznaczony na zielono pokazuje korelację dwóch wiązań między węglem 2' i protonem 1'. Pik zaznaczony na czerwono koreluje 6 atomów węgla i 4 protony oddzielone 3 wiązaniami. Należy również zauważyć, że węgiel 2' koreluje z protonem 1 w poprzek wiązania glikozydowego.

Ciekawe Artykuły

Wybór Redakcji

Refleksja nad historią i dziedzictwem odbudowy
Refleksja nad historią i dziedzictwem odbudowy
Prezydent Bollinger moderuje panel internetowy z Kimberlé W. Crenshaw, Ericiem Fonerem i Henrym Louisem Gatesem Jr., który skupia się na tym, jak okres po wojnie secesyjnej łączy się ze współczesną polityką USA.
Tak bardzo kocha włoską piłkę nożną, że kupił drużynę
Tak bardzo kocha włoską piłkę nożną, że kupił drużynę
Rocco B.
Proces aplikacji
Proces aplikacji
Twoja podróż w kierunku zdobycia tytułu LL.M. stopień zaczyna się tutaj.
Columbia Filmmakers w oficjalnej selekcji na Festiwal Filmowy w Cannes 2020
Columbia Filmmakers w oficjalnej selekcji na Festiwal Filmowy w Cannes 2020
Cztery filmy twórców z Columbii znalazły się na liście 56 filmów wybranych do oficjalnej selekcji spośród 2067 zgłoszonych filmów fabularnych.
Peter L. Strauss
Peter L. Strauss
Peter L. Strauss jest emerytowanym profesorem prawa Betts w Columbia Law School. Wstąpił na wydział w 1971 r., dwukrotnie pełnił funkcję prodziekana, a od 1 lipca 2017 r. został emerytem. Od dawna prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, metod prawnych i legislacji; jako emeryt, uczył metod prawnych I i wymaganych fakultetów dotyczących ustawodawstwa i regulacji, a ostatnio zaawansowanego prawa administracyjnego. Otrzymał tytuł LL.B. z Yale Law School w 1964 roku i jego A.B. z Harvard College w 1961. Przed podjęciem studiów prawniczych pracował u Davida L. Bazelona i Williama J. Brennana w Waszyngtonie; spędził dwa lata wykładając prawo karne na krajowym uniwersytecie w Etiopii; oraz trzy lata jako adwokat w Biurze Prokuratora Generalnego, informując i prowadząc sprawy przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych. W latach 1975-1977 Strauss przebywał na urlopie z Columbii jako pierwszy generalny doradca Komisji Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych. W 1987 roku sekcja prawa administracyjnego i praktyki regulacyjnej American Bar Association przyznała Straussowi trzecią doroczną nagrodę za wybitne stypendium w dziedzinie prawa administracyjnego. Od 1992 do 1993 pełnił funkcję przewodniczącego sekcji. Był reporterem ds. tworzenia przepisów dotyczących projektów APA i prawa administracyjnego Unii Europejskiej oraz był członkiem grupy zadaniowej E-Rulemaking. W 2008 roku Amerykańskie Towarzystwo Konstytucyjne przyznało mu pierwszą nagrodę Richarda Cudahy za esej Overseer czy „Decider”? Prezes w prawie administracyjnym. Znany z pism wprowadzających zagranicznych prawników do amerykańskiego prawa publicznego, Strauss był gościem na wydziałach prawa Uniwersytetu w Addis Abebie, Uniwersytetu w Buenos Aires, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu w Hongkongu, La Sapienza (Rzym), Ludwiga Maximilliansa Uniwersytet (Monachium), Instytut Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego im. Maxa Plancka, Uniwersytet McGill, Uniwersytet Nowojorski, Sorbona (Paryż) i Uniwersytet Tokijski; wykładał szeroko za granicą na temat amerykańskiego prawa administracyjnego, w tym programy w Argentynie, Australii, Białorusi , Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Anglia, Etiopia, Francja, Niemcy, Grecja, Hongkong, Indie, Włochy, Japonia, Holandia, Nowa Zelandia, Hiszpania, Turcja i Wenezuela. W latach 2008-2009 był Fernand Braudel Senior Fellow w Europejskim Instytucie Prawa oraz Parsons Fellow na University of Sydney Law School. Dożywotni członek Amerykańskiego Instytutu Prawa, w 2010 roku Strauss został wybrany do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauki. Od dawna jest również członkiem wydziału w radzie Fundacji Prawa Publicznego przy Wydziale Prawa.
Ekonomiści Joseph Stiglitz i Thomas Piketty zajmują się zbieżnymi kryzysami dotyczącymi nierówności
Ekonomiści Joseph Stiglitz i Thomas Piketty zajmują się zbieżnymi kryzysami dotyczącymi nierówności
Pandemia, wybory prezydenckie, globalizacja, zmiany klimatyczne i inne kwestie są omawiane na forum transatlantyckim.
Stany Zjednoczone przeciwko O’Brien
Stany Zjednoczone przeciwko O’Brien
Columbia Global Freedom of Expression dąży do lepszego zrozumienia międzynarodowych i krajowych norm i instytucji, które najlepiej chronią swobodny przepływ informacji i wypowiedzi w połączonej globalnej społeczności z głównymi wspólnymi wyzwaniami, którym należy sprostać. Aby zrealizować swoją misję, Global Freedom of Expression podejmuje się i zleca projekty badawcze i polityczne, organizuje wydarzenia i konferencje oraz uczestniczy i wnosi wkład w globalne debaty na temat ochrony wolności wypowiedzi i informacji w XXI wieku.