Ciekawe Artykuły

Aleksandra Carter

Aleksandra Carter

Jako dyrektor Kliniki Mediacji Law School od 2008 roku, Alexandra Carter ’03 szkoli studentów w zakresie różnych form alternatywnego rozwiązywania sporów. Pod jej kierunkiem studenci uczą się strategii negocjacyjnych i doradzają klientom w sądach federalnych, stanowych i nowojorskich; sprawy obejmują zarówno spory dotyczące firm rodzinnych, jak i skargi składane do amerykańskiej Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia. W 2016 roku Carter nawiązała współpracę z Instytutem Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań, a jej uczniowie są wyłącznymi dostawcami instrukcji dotyczących alternatywnego rozwiązywania sporów dla nowojorskiego korpusu dyplomatycznego ONZ. Obecnie szkoli liderów sądowych i administracyjnych z sądów w stanie Nowy Jork, co wkrótce będzie wymagało rozstrzygania większości sporów cywilnych w drodze domniemanej mediacji, a nie jawnego sądu. W 2019 roku Columbia University uhonorowała Carter Nagrodą Prezydenta za nauczanie za jej innowacyjną pedagogikę i zaangażowanie na rzecz uczniów. Carter rozwinęła swoją pasję do mediacji i nauczania jako studentka w Klinice Mediacji Szkoły Prawa, którą kierowała profesor Carol Liebman, która stała się jej mentorem i wzorem do naśladowania. Jako student Carter zdobył nagrodę Jane Marks Murphy za rzecznictwo kliniczne oraz nagrodę Lawrence'a S. Greenbauma za najlepszy argument ustny w konkursie Harlana Fiske Stone Moot Court Competition w 2002 roku. Przed podjęciem studiów na Wydziale Prawa Carter była analitykiem private equity w Goldman Sachs oraz stypendystką Fulbrighta na Tajwanie, gdzie badała współczesną literaturę, aby ocenić napięcia polityczne w cieśninie. Po otrzymaniu J.D. Carter pracowała w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Massachusetts, a następnie dołączyła do Cravath, Swaine & Moore jako prawnik. Została przyciągnięta z powrotem do akademii przez Liebmana i innych mentorów z Columbia Law School. Nowe spojrzenie Cartera na negocjacje jest tematem jej nadchodzącej książki ogólnego zainteresowania, Ask for More: 10 Questions to Negotiate Anything, która zostanie opublikowana przez Simon & Schuster jako główny tytuł w maju 2020 r.

Zakład Rehabilitacji i Medycyny Regeneracyjnej

Zakład Rehabilitacji i Medycyny Regeneracyjnej

Czym są zapalenie ścięgna i zapalenie pochewki ścięgna? Ścięgna to mocne sznury tkanki, które łączą mięśnie z kośćmi. Zapalenie ścięgna występuje wtedy, gdy ścięgno jest w stanie zapalnym. Może się to zdarzyć z każdym ścięgnem w ciele. Stan zapalny ścięgna może powodować obrzęk, ból i dyskomfort. Inny problem zwany zapaleniem pochewki ścięgna wiąże się z zapaleniem ścięgna. Jest to stan zapalny wyściółki pochewki ścięgna wokół ścięgna. Zwykle stan zapalny jest w samej pochewce, ale zarówno pochewka, jak i ścięgno mogą być w tym samym czasie w stanie zapalnym.

Popularne Wiadomości

Założyciel Craigslist daje 10 milionów dolarów na nowe centrum etyki dziennikarskiej

Założyciel Craigslist daje 10 milionów dolarów na nowe centrum etyki dziennikarskiej

  • Inny Centrum, możliwe dzięki darowiźnie w wysokości 10 milionów dolarów od Craig Newmark Philanthropies, będzie wspierać edukację dziennikarsko-etyczną w erze cyfrowej.
Metaanalizy danych zagregowanych lub metaanalizy danych poszczególnych uczestników (analizy zbiorcze retrospektywnie i prospektywnie)

Metaanalizy danych zagregowanych lub metaanalizy danych poszczególnych uczestników (analizy zbiorcze retrospektywnie i prospektywnie)

  • Inny PrzeglądOprogramowanieOpisStrony internetoweCzytaniaKursy PrzeglądCelem tej strony jest opisanie i porównanie i porównanie trzech podejść ilościowych — metaanalizy danych zbiorczych, metaanalizy danych indywidualnych uczestników (badanie zbiorcze retrospektywne) i prospektywnie planowane badania zbiorcze – oraz zapewnienie zasobów wspierających przyjęcie tych
Proces aplikacji

Proces aplikacji

  • Inny Twoja ścieżka do stopnia JD w Columbia Law School zaczyna się tutaj.
Columbia Filmmakers w oficjalnej selekcji na Festiwal Filmowy w Cannes 2020

Columbia Filmmakers w oficjalnej selekcji na Festiwal Filmowy w Cannes 2020

  • Sztuka Cztery filmy twórców z Columbii znalazły się na liście 56 filmów wybranych do oficjalnej selekcji spośród 2067 zgłoszonych filmów fabularnych.
Ekonomiści Joseph Stiglitz i Thomas Piketty zajmują się zbieżnymi kryzysami dotyczącymi nierówności

Ekonomiści Joseph Stiglitz i Thomas Piketty zajmują się zbieżnymi kryzysami dotyczącymi nierówności

  • Aktualności Pandemia, wybory prezydenckie, globalizacja, zmiany klimatyczne i inne kwestie są omawiane na forum transatlantyckim.
NT1 i NT2 przeciwko Google LLC

NT1 i NT2 przeciwko Google LLC

  • Inny Columbia Global Freedom of Expression dąży do lepszego zrozumienia międzynarodowych i krajowych norm i instytucji, które najlepiej chronią swobodny przepływ informacji i wypowiedzi w połączonej globalnej społeczności z głównymi wspólnymi wyzwaniami, którym należy sprostać. Aby zrealizować swoją misję, Global Freedom of Expression podejmuje i zleca projekty badawcze i polityczne, organizuje wydarzenia i konferencje oraz uczestniczy i wnosi wkład w globalne debaty na temat ochrony wolności wypowiedzi i informacji w XXI wieku.
Co to jest głosowanie rankingowe i dlaczego Nowy Jork z niego korzysta?

Co to jest głosowanie rankingowe i dlaczego Nowy Jork z niego korzysta?

  • Aktualności Po raz pierwszy Nowy Jork będzie korzystał z głosowania rankingowego w prawyborach burmistrza. Badania pokazują, że czyni to rząd bardziej reprezentatywnym i ogranicza negatywne kampanie.
George A. Bermann

George A. Bermann

  • Inny Dyrektor Centrum Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego i Inwestycyjnego w Columbia Law School, George Bermann, jest światowej sławy autorytetem w dziedzinie prawa porównawczego, prawa UE, międzynarodowych umów handlowych, rozwiązywania sporów WTO oraz transnarodowych sporów sądowych i arbitrażowych. Od ponad czterdziestu lat jest aktywnym międzynarodowym arbitrem w sporach handlowych i inwestycyjnych we wszystkich sektorach, w tym ogólnych umów handlowych, budownictwa, własności intelektualnej, energetyki, ropy i gazu, prawa konkurencji, ubezpieczeń, telekomunikacji, farmacji, dystrybucji i franchisingu , transport i zatrudnienie. Regularnie występuje również jako biegły sądowy przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi, a także przed sądami w sprawach arbitrażowych. Bermann dołączył do wydziału Columbia Law School w 1975 roku. Założył zarówno Columbia Journal of European Law, jak i European Legal Studies Center, gdzie pełni funkcję dyrektora. Oprócz nauczania w pełnym wymiarze godzin w Szkole Prawa, jest członkiem wydziału School of Law of Sciences Po w Paryżu oraz MIDS Masters Program in International Dispute Settlement w Genewie. Bermann był głównym reporterem Instytutu Prawa Amerykańskiego (ALI) w sprawie Przekształcenia Prawa, Prawa Międzynarodowego Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego i Inwestora-Państwa, 12-letniego projektu, który został ukończony w 2019 r.; było to pierwsze przekształcenie ALI w tej dziedzinie prawa. Bermann jest także współautorem Przewodnika UNCITRAL do Konwencji Nowojorskiej w sprawie uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, przewodniczącym Globalnej Rady Doradczej Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego w Nowym Jorku (NYIAC), współredaktorem naczelnym amerykańskiego Rewizja Międzynarodowego Arbitrażu i członek założyciel organu zarządzającego Sądu Arbitrażowego przy ICC oraz członek jego stałego komitetu.
Klas

Klas

  • Sps Wszyscy studenci odwiedzający i letni powinni odnieść się do skali ocen w programie kursu. System ocen jest następujący: Doskonała B…
Promusicae v. Telefónica de España SAU, sprawa C – 275/06

Promusicae v. Telefónica de España SAU, sprawa C – 275/06

  • Inny Columbia Global Freedom of Expression dąży do lepszego zrozumienia międzynarodowych i krajowych norm i instytucji, które najlepiej chronią swobodny przepływ informacji i wypowiedzi w połączonej globalnej społeczności z głównymi wspólnymi wyzwaniami, którym należy sprostać. Aby zrealizować swoją misję, Global Freedom of Expression podejmuje się i zleca projekty badawcze i polityczne, organizuje wydarzenia i konferencje oraz uczestniczy i wnosi wkład w globalne debaty na temat ochrony wolności wypowiedzi i informacji w XXI wieku.